Kompania austriake AUSTRIA EMAIL është një nga prodhuesit kryesorë evropianë me 75 vite përvoj të ngrohësve të ujit(bojlerëve) me cilësi të lartë. Ata kanë fabrikën më të përparuar të cilindrave të tamponëve në Evropë dhe një laborator të brendshëm të teknologjisë së ngrohjes me pajisje provë me cilësi të lartë.