Ofrimi i produkteve me cilësi të lartë, përdorimi efektiv i energjisë, mbrojtja e mjedisit dhe klientet shumë të kënaqur janë udhëzimet themelore të kompanisë Centrometal sot. Kjo filozofi e kompanisë është vazhdimisht e pranishme duke filluar nga zhvillimi, prodhimi, përdorimi, deri në mirëmbajtjen e produkteve dhe përfshin gjithashtu trajnimin e personelit tonë. Në çdo rast mund të kthehemi në të kaluarën, para nesh mund të shohim traditën 45-vjeçare të kaldajave me ujë të ngrohtë që janë prodhuar. Tradita e pjesës tjetër të programit tonë të prodhimit ka pothuajse të njëjtën moshë.

Sot Centrometal d.o.o. me këmbëngulje është duke u zhvilluar për t'u bërë një ndërtues kryesor i pajisjeve termoteknike kroate. Theksi në zhvillim vihet në pah pajisjet që përdorin burime të rinovueshme të energjisë (dru, fishekë, çip druri, diell etj) kështu që kompania është e përfshirë në mënyrë aktive në mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin efektiv të energjisë. Për më shumë info vizitoni

faqen https://www.centrometal.hr/