ESBE është një mark suedeze e valvolave, ventilave dhe shum produkte te sanitaris se ujit. ESBE është themeluar në më shum se 100 vite dhe është një nga prodhuesit me te fuqishem ne lamin e tyre në tregun europian.