Një zgjidhje moderne për ftohje dhe ngrohje komode gjatë gjithë vitit.

 

Ato janë të zakonshme në zonat ku vera është veçanërisht e nxehtë. Dhe tani kondicionerët po instalohen gjithnjë e më shumë në zonat me klimë më të butë. Falë teknologjisë më të fundit, kondicionerët jo vetëm që ftohen, por edhe ngrohen dhe lejojnë qarkullimin e ajrit. Shijoni komoditetin maksimal të ofruar nga kondicionerët Vaillant, jo vetëm në verë, por gjatë gjithë vitit!

climaVAIR

  • Parimi bazë i funksionimit të kondicionerëve është i njëjtë me frigoriferët.

  • Njësia e brendshme e kondicionerit merr energjinë e ajrit të ngrohtë nga hapësira. Me ndihmën e ftohësit që lidh njësinë e brendshme dhe të jashtme dhe shkëmbyesin e nxehtësisë që ndodhet në njësinë e jashtme, energjia e ajrit të ngrohtë nga dhoma transferohet në ajrin e jashtëm.