Zbuloni gamën tonë të produkteve Viega Prestabo

Informata gjenerale-Prestabo

Sistem lidhës shtypës i optimizuar pak me lidhës shtypës të bërë prej çeliku jo të aliazhuar 1.0308. E galvanizuar (kromuar blu) nga ana e jashtme. Lidhës shtypës për mbrojtjen e elementit mbyllës të pajisur me guidë cilindrike. Shtypni lidhësit nga d64.0 me unazë prerëse prej çeliku inox për të siguruar forcën mekanike të lidhjes. Për mbrojtje, tubat janë të pajisur me priza tubash. Forca e shtypjes është e vendosur para dhe pas sediljes së elementit mbyllës. I përshtatshëm për instalime të fshehura dhe para murit të tubave ngritës dhe instalimeve në dysheme.

Tub sistemi i bërë prej çeliku jo të aliazhuar 1.0308 (E235)
E galvanizuar (kromuar blu) nga ana e jashtme.
E pershtatshme per sisteme ngrohje, solare dhe ftohje.

Tub sistemi i veshur me PP i bërë nga çeliku jo i lidhur 1.0308 (E235)
E galvanizuar (kromuar blu) nga ana e jashtme.
Mbuluar nga jashtë me një shtresë plastike polipropileni (PP) në të bardhë (RAL 9001).
E pershtatshme per sisteme ngrohje, solare dhe ftohje.

Tub sistemi i bërë nga çeliku jo aliazh 1.0215 (E220)
Zingim i nxehte nga jashte dhe brenda.
I përshtatshëm për sistemet spërkatës dhe ajrit të kompresuar.

Shënimi

Prodhuesi, dimensioni i tubit, grupi, pika e kuqe në fundin e shtypjes, simboli »Nuk miratohet për instalime të ujit të pijshëm«, vija e kuqe në tuba, priza e kuqe e tubit, priza e tubit të bardhë (e galvanizuar me zhytje të nxehtë), etiketë portokalli e ndashme si tregues i shtypjes nga d64 .0

 

 

 

 • Gyp Prestabo 12×1.2 
 • Gyp Prestabo 18×1.2
 • Gyp Prestabo 22×1.5
 • Gyp Prestabo 28×1.5 
 • Gyp Prestabo 35×1.5
 • Gyp Prestabo 42×1.5
 • Gyp Prestabo 54×1.5
 • Gyp Prestabo 64×2.0
 • Gyp Prestabo 88.9×2.0
 • Urakaluese Prestabo  15-1R
 • Urakaluese Prestabo 18-1R
 • Urakaluese Prestabo 22-1R
 • Bryl Prestabo 15-45-ixa
 • Bryl Prestabo 15-45-ixi
 • Bryl Prestabo 15-90-ixa
 • Bryl Prestabo 15×1/2-90-m
 • Bryl Prestabo 15×1/2-90-m/f
 • Bryl Prestabo 18-45-ixi
 • Bryl Prestabo 18-45-ixa
 • Bryl Prestabo 18-90-ixi
 • Bryl Prestabo 18-90-ixa
 • Bryl Prestabo 18×1/2-90-m
 • Bryl Prestabo 18×1/2-90-m/f
 • Bryl Prestabo 22-45-ixa
 • Bryl Prestabo 22-45-ixi
 • Bryl Prestabo 22-90-ixa
 • Bryl Prestabo 22-90-ixi
 • Bryl Prestabo 28-45-ixi
 • Bryl Prestabo 28-45-ixa
 • Bryl Prestabo 28-90-ixa
 • Bryl Prestabo 28-90-ixi
 • Bryl Prestabo 28×1-90-m
 • Bryl Prestabo 35-45-ixa
 • Bryl Prestabo 35-45-ixi
 • Bryl Prestabo 35-90-ixa
 • Bryl Prestabo 35-90-ixi
 • Bryl Prestabo 35×5/4-90-m
 • Bryl Prestabo 42-45-ixa
 • Bryl Prestabo 42-45-ixi
 • Bryl Prestabo 42-90-ixa
 • Bryl Prestabo 42-90-ixi
 • Bryl Prestabo 54-45-ixa
 • Bryl Prestabo 54-45-ixi
 • Bryl Prestabo 54-90-ixa
 • Bryl Prestabo 54-90-ixi
 • Bryl Prestabo 54×2-90-m
 • Mbyllës Prestabo 18
 • Mbyllës Prestabo 22
 • Mbyllës Prestabo 28
 • Mbyllës Prestabo 35
 • Mbyllës Prestabo 42
 • Mbyllës i jashtëm Prestabo 15
 • Mbyllës i jashtëm Prestabo 18
 • Mbyllës i jashtëm Prestabo 22
 • Mbyllës i jashtëm Prestabo 28
 • Mbyllës i jashtëm Prestabo 54
 • Prestabo MS 15×1/2-f
 • Prestabo MS 15×1/2-m
 • Prestabo MS 18×1/2-f
 • Prestabo MS 18×1/2-m
 • Prestabo MS 18×3/4-f
 • Prestabo MS 18×3/4-m
 • Prestabo MS 22×1-f
 • Prestabo MS 22×3/4-f
 • Prestabo MS 22×3/4-m
 • Prestabo MS 28×1″-m
 • Prestabo MS 28×1″-f
 • Prestabo MS 28×3/4″”-f
 • Prestabo MS 28×3/4″”-m
 • Prestabo MS 35×5/4-f
 • Prestabo MS 35×5/4-m
 • Prestabo MS 42×1 1/2-f
 • Prestabo MS 42×1 1/2-m
 • Prestabo MS 54×2-f
 • Prestabo MS 54×2-m
 • Prestabo MS 88.9×3-f
 • Prestabo MS HOL 22×3/4-f
 • Prestabo MS HOL 28×1-f
 • Prestabo MS HOL 28×1-m
 • Prestabo MS HOL 35×5/4-f
 • Prestabo MS HOL 35×5/4-m
 • Prestabo MS HOL 42×6/4-m
 • Prestabo Redukues 18×15
 • Prestabo Redukues 22×15
 • Prestabo Redukues 22×18
 • Prestabo Redukues 28×15
 • Prestabo Redukues 28×18
 • Prestabo Redukues 28×22
 • Prestabo Redukues 35×15
 • Prestabo Redukues 35×22
 • Prestabo Redukues 35×28
 • Prestabo Redukues 42×22
 • Prestabo Redukues 42×28
 • Prestabo Redukues 42×35
 • Prestabo Redukues 54×22
 • Prestabo Redukues 54×28
 • Prestabo Redukues 54×35
 • Prestabo Redukues 54×42
 • Prestabo Redukues 88.9×64.0
 • Prestabo T-15
 • Prestabo T-15×1/2×15 (FILETA)
 • Prestabo T-15x22x15
 • Prestabo T-18
 • Prestabo T-18×1/2×18 (FILETA)
 • Prestabo T-18x15x18
 • Prestabo T-18x18x15
 • Prestabo T-18x22x18
 • Prestabo T-22
 • Prestabo T-22×1/2×22 (FILETA)
 • Prestabo T-22x15x22
 • Prestabo T-22x18x22
 • Prestabo T-22x22x15
 • Prestabo T-22x28x22
 • Prestabo T-28
 • Prestabo T-28×1/2×28 (FILETA)
 • Prestabo T-28x15x28
 • Prestabo T-28x18x28
 • Prestabo T-28x22x28
 • Prestabo T-35
 • Prestabo T-35×1/2×35 (FILETA)
 • Prestabo T-35x15x35
 • Prestabo T-35x18x35
 • Prestabo T-35x22x35
 • Prestabo T-35x28x35
 • Prestabo T-42
 • Prestabo T-42×1/2×42 (FILETA)
 • Prestabo T-42x22x42
 • Prestabo T-42x28x42
 • Prestabo T-42x35x42
 • Prestabo T-54
 • Prestabo T-54x28x54
 • Prestabo T-54x35x54
 • Prestabo T-54x42x54
 • Prestabo vazhdues 15
 • Prestabo vazhdues 18
 • Prestabo vazhdues 22
 • Prestabo vazhdues 28
 • Prestabo vazhdues 35
 • Prestabo vazhdues 42
 • Prestabo vazhdues 54
 • Prestabo vazhdues 64.0
 • Prestabo vazhdues 88.9