climaVAIR

Klime Inverter i serise “ekskluize”

Energjia A+++

Category:

Përshkrim

Kondicionerët aillant janë përshtatur për nevojat e jetesës së përdoruesve, duke ofruar rehati maksimale 365 ditë në vit me përdorim dhe mirëmbajtje të lehtë. Ne ofrojmë sisteme mono-split me një njësi të jashtme dhe një njësi të brendshme dhe sisteme me shumë ndarje me një njësi të jashtme dhe disa njësi të brendshme. Modelet me shumë ndarje janë zgjidhja më e mirë për klimatizimin e llojeve të ndryshme të dhomave, me përdorimin e vetëm një njësie të jashtme, e cila kursen hapësirën e nevojshme për instalim.

Sistemet mono-split janë të disponueshme në versionet 2,5 kW deri në 6,5 kW. Me sistemet me shumë ndarje, një kombinim individual i njësive të brendshme është i mundur sipas performancës së zgjedhur të daljes së njësisë së jashtme në versionet 4 kW deri në 9,5 kW. Shihni kombinimet e mundshme të sistemeve me shumë ndarje këtu (710 kB).

Kondicionerët climaVAIR plus VAI8 kanë karakteristikat e mëposhtme të veçanta:

  • Funksioni i fillimit të ngrohtë
  • Funksioni i gjumit
  • Funksioni i kohëmatësit
  • Funksioni Turbo
  • Funksioni i termostatit të dhomës
  • Mbrojtje nga ngrica
  • Aktivizon/fik dritën e prapme të ekranit në njësinë e brendshme

Moduli i telekomandës së integruar WiFi

Kontrolli në distancë nëpërmjet sistemeve operative iOS ose Android është i mundur duke instaluar një modul WiFi dhe duke përdorur një aplikacion falas të quajtur “Ewpe smart”. Si pjesë e aplikacionit, përdoruesi do të ketë akses në pothuajse të gjitha funksionet si në telekomandën e ajrit të kondicionuar.

Shënim i rëndësishëm:

Moduli WiFi mund të lidhet me rrjetin vetëm nëpërmjet një frekuence radio 2,4 GHz. Moduli nuk është i pajtueshëm me rrjetet që funksionojnë në një frekuencë radio prej 5 GHz.

Të dhënat teknike

 VAI 8-025 WNVAI 8-035 WNVAI 8-050 WNVAI 8-065 WNVAM 8-040 W204VAM 8-052 W205VAM 8-072 W307VAM 8-080 W408
Ftohja
Kapaciteti ftohës2,60 kW3,5 kW5,13 kW6,45 kW4,10 kW5,20 kW7,10 kW8,0 kW
SHIKUES6,106,106,106,306,106,306,106,10
Klasa e efikasitetit të energjisë (A +++ deri në D)A++A++A++A++A++A++A++A++
         
Ngrohje
Kapaciteti i ngrohjes2,80 kW3,67 kW5,28 kW6,45 kW4,40 kW5,40 kW8,50 kW9,50 kW
SCOP (mesatar / ngrohje / më i ftohtë)4,0/5,1/3,24,0/5,1/3,44,0/5,1/3,44,0/5,1/3,44/5,1/3,34/5,1/3,14/5,1/3,14/5,1/3,1
Klasa e efikasitetit të energjisë (A +++ deri në D)A+/A+++/BA+/A+++/AA+/A+++/AA+/A+++/BA+/A+++/BA+/A+++/BA+/A+++/BA+/A+++/B
Gama e temperaturës së njësisë së jashtme (ftohje)-15 C do 48 C-15 C do 48 C-15 C do 48 C-15 C do 48 C-15 C do 48 C-15 C do 48 C-15 C do 48 C-15 C do 48 C
Gama e temperaturës së funksionimit të njësisë së jashtme (ngrohje)-15 C do 24 C-15 C do 24 C-15 C do 24 C-15 C do 24 C-15 C do 24 C-15 C do 24 C-15 C do 24 C-15 C do 24 C
 
  •