netATMO

Termostat i ndezjes/fikjes së dhomës me telekomandë

  • Parametizimi dhe funksionimi i pajisjes ngrohëse përmes aplikacionit në pajisjen celulare
  • Menaxhimi i sistemit të ngrohjes në mënyrë inteligjente, nëpërmjet një sistemi parashikimi algoritmik
  • Menaxhimi i sistemit të ngrohjes sipas vendndodhjes gjeografike dhe kushteve atmosferike
  • Raporti mujor i kursimeve të sistemit të ngrohjes
Rregullore
Rregullore
Category:

Përshkrim

Termostat i ndezjes/fikjes së dhomës me telekomandë

Termostati i ndezjes/fikjes së dhomës me telekomandë netATMO ofron mundësinë e një mënyre të thjeshtë dhe inteligjente për të kontrolluar sistemin e ngrohjes nëpërmjet çdo pajisjeje celulare (Android, iOS, Windows) ose kompjuter personal. Për funksionimin e termostatit, është e nevojshme të sigurohet akses në internet pa tel në shtëpi. Termostati netATMO mund të përdoret në kombinim me të gjitha pajisjet Vaillant.

Përdorimi i një termostati netATMO është i mundur

  • Kontrolloni në distancë sistemin e ngrohjes
  • Vendosni temperaturën e dëshiruar të dhomës
  • Programoni me kohë funksionimin e pajisjes ngrohëse (program javor me një numër të pakufizuar periudhash kohore)
  • Aktivizo funksionin “Nuk jam në shtëpi” (funksionim me temperaturë të reduktuar)
  • Aktivizoni funksionin “Mbrojtja nga ngrica”.
  • Ndryshoni menjëherë temperaturën e kërkuar të dhomës, pavarësisht nga programi aktiv i motit