Vaillant

SERVISIM

Centrometal

SERVISIM

 Vaillant partner dhe distributor për Kosovë

Termoteknika shpk

Magjistralja Pejë-Decan, 30000

Magjistralja Prishtin-Ferizaj, 10000

Tel & Fax:

+383 (0) 39 410 662

Mob:

+383 (0) 49 200 082
+383 (0) 45 437 900

Email

termoteknika@live.com
info@termoteknika-ks.net

Centrometal partner dhe distributor për Kosovë

Termoteknika shpk

Magjistralja Pejë-Decan, 30000

Magjistralja Prishtin-Ferizaj, 10000

Tel & Fax:

+381 (0) 39 410 662

Mob:

+383 (0) 49 200 082
+383 (0) 45 437 900
+383 (0) 44 207 128

Email

termoteknika@live.com
info@termoteknika-ks.net