Refco Produktet

You are here:

TRITEKTORI-RCT

Detektor rrjedhjeje 3-në-1 me sensorë lehtësisht të zëvendësueshëm, të gjithë ftohësit e zakonshëm, gazrat e djegshëm dhe gazrat gjurmues mund të zbulohen vetëm me një pajisje