climaVAIR intro Inverter Mono Split Kondicioner

Komoditet i lartë dhe Kursime Ekstra

Energjia A+++

Kategoria: Shifra: 102-001

Përshkrimi

  • Ofron efiçencë energjie A++ në përputhje me ErP
  • Mbron mjedisin falë përdorimit të gazit R32
  • Garancion për kompresor 5 vjet
  • Ofron zgjidhjen më të përshtatshme si për ambiente me metra katrorë të ulëta ashtu edhe për ato të larta

Miqësor ndaj mjedisit

Mbron mjedisin falë përdorimit të gazit R32

Gama e gjerë e punës

Ai operon në mënyrë të sigurt në temperatura të ulëta në dimër dhe temperatura të larta në verë.

Efikasitet i lartë në përdorimin e energjisë dhe konsum të ulët.

Me vlera të energjisë A++ në Klasën e Efikasitetit të Ftohjes (SEER) dhe A+ në Klasën e Efikasitetit të Ngrohjes (SCOP), siguron një efikasitet të lartë ndërsa konsumon energji të ulët.

I FEEL

Falë sensorit në telekomandën e klimës, shpejtësia e rrjedhës së ajrit dhe temperatura ofrojnë nivelin më të lartë të komfortit.

Opsione të ndryshme të kapacitetit

Me opsionet e kapacitetit të tij prej 9k / 12k / 18k / 24k BTU, ofron zgjidhjen më të përshtatshme për ambiente me metra katrorë të ulëta dhe të larta.

Kompresori dhe ventilatori Inverter DC

Falë teknologjisë Inverter DC, ai lejon kompresorin të operojë në performancë shumë më të lartë krahasuar me motorët AC; Ai mbështet konsumin e ulët të energjisë.

Shpejtësi të ndryshme të ventilatorit dhe Modaliteti Turbo

Opsionet automatike, të ulëta, të mesme, të larta dhe turbo për shpejtësinë e ventilatorit janë zhvilluar për të maksimizuar komfortin e konsumatorit. Në Modalitetin Turbo, ventilatori operon në shpejtësi të plotë dhe ofron komfortin e temperaturës së dëshiruar në një kohë shumë të shkurtër.

Modaliteti i gjumit

Ai siguron një komfort të lartë për konsumatorin duke ulur konsumin e energjisë duke rregulluar temperaturën e ambientit gjatë orëve të gjumit.

Funksioni i programueshëm

Falë veçorisë së kohëzgjatjes, punon në temperaturën e dëshiruar në kohën e caktuar, duke siguruar maksimumin e komfortit dhe minimumin e konsumit të energjisë.

Funksioni i pastrimit automatik - Veçoria X e ventilatorit

Ai eliminon lagështinë në brendësinë e njësisë së brendshme dhe mbajti shkëmbuesin e nxehtësisë të tharë.

Defrim i zgjuar

Ai siguron performancë të shkëlqyer duke parandaluar zbutjen e njësisë së jashtme në temperatura ekstremisht të ulëta dhe duke rritur efektin e shkrirjes së lagështisë në ambiente me temperatura të ulëta, duke rritur komfortin e konsumatorit.

Dizajni Funksional

Pajisjet e jashtme janë me shufra të dizajnuara posaçërisht që lëvizin shumë më shpejt me energji më të ulët, duke zgjatur jetën e produktit dhe ulur konsumin e energjisë.

8° Veçori

Kur temperatura bie nën 8°, fillon të punojë për të parandaluar që tubacionet e njësisë së brendshme dhe të jashtme të ngrihen, duke parandaluar që ambienti të bëhet shumë i ftohtë gjatë muajve dimërorë dhe duke siguruar përdorim të qëndrueshëm në kohë të gjatë.

Telekomandë me Modul Wi-Fi

Moduli Wi-Fi, i disponueshëm si aksesori, ju lejon të kontrolloni klimën në distancë ose përmes komandave zëri.

Garancion për kompresor 5 vjet

Kompresori ka një garanci edhe prej 3 vitesh, përveç garancisë standarde prej 2 vitesh.

Vlerat e Efikasitetit Sezonial A++

Falë vlerave të larta sezonale, ai operon me efikasitet A++ në të gjitha kapacitetet, duke siguruar maksimumin e komfortit dhe minimumin e konsumit të energjisë.

Detajet Teknike

Brendet

Vaillant