Thermotechnik d.o.o. u themelua në vitin 1989 për inxhinierinë, prodhimin dhe shpërndarjen e mallrave industriale. Artikujt e parë të prodhuar janë një qark i shumëfishtë i ngrohjes me shpime të vetme të bërë nga MS58 dhe dollapët e bërë prej çeliku të galvanizuar. Departamenti ynë i zhvillimit është i përqendruar në qasjen individuale të produktit për tregun e synuar dhe specifikimet e sakta të pajisjes duke përdorur njohuritë e më shumë se një e katërta përvojë. çeliku, sistemet e kontrollit për ngrohjen e paneleve, dollapët për sistemet e shpërndarjes dhe stacionet e ngrohjes për ujë të nxehtë, si dhe aktivizuesit dhe zgjidhjet e plota të ngrohjes së dyshemesë. Të gjitha produktet prodhohen duke përdorur teknologjitë më të fundit në të cilat investojmë vazhdimisht. Me këtë mjet ne jemi të përgatitur për sfidat e së ardhmes. Për më shumë info vizitoni faqen http://www.thermotechnik.hr/