Më 7 Nëntor 2019 Vaillant botoi një revistë në lidhje me Qendrën e re mbresëlënëse të Termoteknika

Introducing Vaillant’s Newest Competence Center: Termoteknika’s Impressive Venture On Thursday, November 7, 2019, Termoteknika SHPK, Vaillant’s partner distributor in Kosovo, marked a significant milestone with the inauguration of their latest venture – the Vaillant Competence Center. This event not only showcased the dedication of Termoteknika to elevate standards but also marked a pivotal moment in…

Lexo artikullin