Caleffi Hydronic Solutions

Caleffi zhvillon dhe prodhon komponentë për sistemet e ngrohjes, kondicionimit të ajrit dhe instalacioneve sanitare, sistemeve të matjes së ngrohjes dhe komponentë specifike për sistemet e energjisë rinovueshme.

Prodhues dhe tregtar i produkteve inovative për ngrohje, ftohje, pajisje hidraulike dhe aplikacione të proceseve të punës. Ekspertiza jonë është kontrolli i temperaturës, presionit dhe rrjedhës së lëngjeve me bazë uji. Produktet tona shkojnë nga valvulat e kontrollit, pajisjet e balancimit dhe çelsat e rrjedhës deri te stafetat e zonës dhe matësit e nxehtësisë. Grupi ka mbi 1,307 punonjës në të gjithë botën dhe shpërndan në mbi 90 vende me një qarkullim të regjistruar mbi 329 milion euro në 2018. Qendra e Studimeve dhe Kërkimeve CUBOROSSO (REDCUBE) dhe Magazinës Vertikale Automatike MAV e cila garanton dërgesë edhe më të shpejtë dhe shpërndarje më të përpiktë, janë pikat shtesë të forcës.

Partnerët tanë