Elbi

Sistemet e ruajtjes së ujit, ngrohjes dhe trajtimit

Që nga viti 1965 kompania operon në fushën e termo-hidraulikës, duke arritur gradualisht një reputacion të fortë dhe duke qëndruar në tregjet kryesore botërore. Elbi ofron një gamë jashtëzakonisht të gjerë produktesh dhe për këtë arsye mund të plotësojë pothuajse të gjitha nevojat e instalimit në sistemet e ngrohjes, aplikimet e pompave përforcuese, ruajtjen dhe trajtimin e ujit.

Partnerët tanë